ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วศบ.สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ : ด้านงานสิ่งแวดล้อม 1-3 ปี
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้
 • มีความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์สำนักงาน/โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้น
 • ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 • Download รายละเอียดงาน
ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า 10 อัตรา
 • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษา ระดับ ปวช-ปวส สาขาไฟฟ้ากำลัง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีทักษะ งานเชื่อม งานซ่อมบำรุง งานเดินสายไฟ
 • มีความขยัน อดทน กะตือรือร้น
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนได้
 • Download รายละเอียดงาน
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (เคมี) 1 อัตรา
 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี วทบ.เคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ภาษาอังกฤษพอใช้
 • มีความรู้ด้าน คอมพิวเตอร์สำนักงาน/โปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้น
 • ติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้กับกระบวนการผลิตน้ำ
 • มีความสามารถทำการวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีเบื้องต้น และใช้อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้
 • Download รายละเอียดงาน

วิธีการสมัคร

ติดต่อ/ขอรับใบสมัคร
 • บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)
 • เลขที่ 2 ม.5 ต.บางไทรป่า อ.บางเลน จ.นครปฐม
 • โทรศัทพ์ : 034 - 391021 - 3 ต่อ 111/115
 • คุณปิยพงศ์ อุลิต E-mail : piyapong.a@thaialcohol.co.th
 • คุณธีรนันท์ มีจั่นเพชร E-mail : teeranan.m@thaialcohol.co.th
 • คุณวีรพงษ์ ชัชวงษ์ E-mail : Weerapong.c@thaialcohol.co.th
 • เอกสารสมัครงาน : Download
สวัสดิการที่ได้รับ
 • กองทุนสำรองชีพ
 • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • บ้านพัก (ค่าน้ำประปา/ค่าไฟ) ฟรี ตามระดับ
 • สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน / คลอดบุตร
 • ค่ารักษาพยาบาล ทั้งโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน
 • เงินช่วยเหลือ กรณีต่างๆ
 • ส่งเข้าฝึกอบรมพัฒนา ตามสายอาชีพ ลักษณะงาน
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • ตรวจสุขภาพประจำปี