ถาม - ตอบ

ถาม - ตอบ

บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน) ทำธุระกิจเกี่ยวกับอะไร ?
  • ผลิตและจำหน่ายเอธิลแอลกอฮอล์ เอทานอล และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
ผลิตภัณฑ์ของเรามีอะไรบ้าง ?
  • เอธิลแอลกอฮอล์ และเอทานอล(ใช้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง)
ไทยแอลกอฮอล์ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างไรบ้าง ?
  • กำหนดให้มีนโยบาย แผนงาน ผู้รับผิดชอบด้านส่งเสริมความรับผิดชอบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัท สินเอกพาณิชย์ จำกัด

บริษัท สินเอกพาณิชย์ จำกัด ทำธุระกิจเกี่ยวกับอะไร ?
  • ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานทดแทนจากเชื้อเพลิงชีวมวล
ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท สินเอกพาณิชย์ จำกัด คืออะไรบ้าง ?
  • กระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทน
บริษัท สินเอกพาณิชย์ จำกัด เกี่ยวข้องยังไงกับ บริษัท ไทยแอลกอฮอล์ จำกัด (มหาชน) ?
  • เป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน